top of page

Group

Public·40 members

Sahile Gemi Geldi Canli IfaSeyir esnasında bütün mürettebatın elbiseleriyle yatmaları mutat haline gelmişti. Hemen güverteye fırladım ve bir tüccar gemisi yedeğinde Panter sınıfından bir muhribin çekilmekte olduğunu gördüm. Mesafe o kadar yakın idi ki; muhripteki vardiyanın mangaya çaldığı düdüğün sesini dahi duydum. Gemimiz aldığımız talimat mucibince sahilden bir buçuk mil kadar açık seyretmekte idi. Ben, güverteye çıktığım zaman gemimizin pruvasını sahile müteveccih bulmuş ve düşman muhribinden de siyah bir dumanın yükselmekte olduğunu görmüştüm. Komutanın yanına fırladım. Komutan almış olduğu harekât talimatı mucibince geminin düşman eline geçmesi tehlikesi karşısında batırılması emredilmiş olduğundan hemen kinistinlerin fora edilmesi hakkında baş çarkçıya emir verdi. Gemide silah olarak iki İngiliz mavzeri ile otuz fişek vardı. Beni yanında gören komutan seyir jurnalını imha etmemi emretti. Kıç salonda masa üzerinde duran jurnalı almak üzere salona indim.
Sahile Gemi Geldi Canli IfaAçılan kinistinden gelen suların şırıltıları işitiliyor fakat daha henüz meydanda bir şey görülmüyordu. Defteri aldım, yapraklarını parçalayarak denize attım ve bu işi yaptığımı gemi komutanına rapor ettim. Gemide tahlis (kurtarma) vasıtası olarak tek bir patalya vardı. Bir aralık ikinci komutanın bu patalyayı indirmek üzere komuta ettiğini ve patalya küpeşte hizasına geldiği zaman içine konan eşyanın sıkleti ile belinin kırıldığını gördüm. Düşman gemilerinde her ikisinde de balta ile iki taraflı yedek telinin kesmeleri için fevkalade bir istical ve mesai vardı. Gemiyi gördüğümüzden takriben beş ila on dakika sonra idi ki; muhrip muavin kruvazör vazifesini gören geminin yedeğinden ayrılabilmişti. Bu anda de ölü denizlerin tesiriyle sallanan gemimize de ilk ateşini açtı. Gemimiz sahile doğru seyrine devam ediyor ve düşman da mütemadiyen ateş ediyordu. Gemi baştankara oturdu ve bu esnada bütün mürettebat gemiyi tamamen terk etmiş bulunuyorlardı. Yolda gemi komutanına rastladım. Çok soğuk olan bir havada bir kayanın arkasına siper aldık ve epey bekledik. Ateş kesildikten sonra en yakın olarak gördüğümüz eve doğru yürümeğe başladık.


Yarım saat sonra komutan yanında yaveri ve müfettiş olduğu halde mendireğin üzerine geldiklerinde sözü geçen gemi de, dürbünle bakmaya gerek kalmadan, gözle görülecek kadar yaklaşmış bulunuyordu. Karakol motorunun hazırlanmasını emreden komutan yaverine muhafız bölüğünden bir manga silahendazın, tüfekleri ve cephanesiyle birlikte gönderilmesini istedi. Fakat silahlı manga gelinceye kadar meçhul gemi limana girmiş ve karaya gitmemek için beş yüz metre kadar açıkta funda demir etmişti. Artık daha fazla beklemeye gerek yoktu. Bütün subaylar, namlularına mermi sürerek, tabancalarını ellerine aldılar. Muhafaza motoruna atlayarak yabancı misafirin üzerine gittiler. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page